top of page

Hvorfor skal barn få pianoundervisning?

Det enkleste svaret, og det du sikkert tenker på med en gang etter å ha hørt dette spørsmålet, er: “For å lære å spille piano!”

Altså, for å tilegne seg et nytt kunnskap, å kunne beherske et instrument. 

Men hva hvis vi tenker mer på dette emnet? Det er stadig gjort ulike forskning og videre publikasjoner av deres resultater, som viser at å spille piano har mange positive effekter. For å trekke frem noen:


  • økning i IQ

  • bedring i hukommelse, arbeidsminne

  • nedsatt  stress og angst

  • fortrinn i læring av både språk og matematikk

  • forbedring av koordinasjon

  • begrensning av kognitiv svikt i alderdom


Det å bli utsatt eller utsette seg selv for musikk og å lære å spille piano har en enorm påvirkning på både kropp, sinn og sjel. Jeg tror at vi, tross mye forskning, ikke vet helt hvor mye kraft ligger i musikk og hvor mye bra den gjør for oss.


Men la oss gå videre, eller rettere sagt, dypere.

I min lange praksis som pianolærer i min egen pianoskole, hadde jeg mulighet til å observere elevene gjennom årene. Det blir sikkert ikke overraskende hvis jeg sier at de viste seg å være forskjellige. Som mennesker, med hver sin personlighet, sine svake og sterke sider, sin måte å være på og sin måte å lære på.

Det er lenge siden jeg skjønte at jeg ikke kan lære alle på samme måte og at det mest riktige og beste for hver elev blir at jeg lager en egen plan for hver av dem. Så da begynte jeg med “skreddersydde pianotimer”. Med en suksess. 


Men så innså jeg også etter hvert at pianoopplæring kan støtte elevene mine som mennesker. Kanskje mest barn og  ungdom, men også voksne. Da begynte jeg å bruke piano som et verktøy. 


Og siden da fortsetter jeg å bruke piano som et verktøy. Hva vil jeg oppnå med dette? Her er det noen eksempler som jeg håper vil forklare godt.Piano kan støtte utvikling av personlige egenskaper som tålmodighet, disiplin og kreativitet.

Gjennom praksis og læring kan det også bidra til å styrke utholdenhet og evnen til å håndtere komplekse oppgaver.


Å introdusere barn for aktiviteter som krever innsats og tålmodighet, som for eksempel å lære å spille piano, kan bidra til å utvikle mot og utholdenhet. Oppmuntre dem til å utforske og overvinne utfordringer samtidig som de får positiv tilbakemelding, kan bidra til å bygge deres selvtillit og mot.


Å lære å spille piano kan støtte barn som er sky. Musikalsk opplæring gir en individuell og ikke-truende plattform der de kan uttrykke seg og bygge selvtillit. Piano gir en følelse av prestasjon når ferdighetene utvikles, samtidig som det gir en trygg arena for selvutfoldelse.


Å lære å spille piano kan hjelpe barn som er usikre. Det er viktig å oppmuntre dem positivt og fokusere på små fremskritt. En trygg og støttende atmosfære der feil sees som en del av læringsprosessen er viktig. 


Å lære å spille piano har positiv effekt i oppveksten. Gir barna mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk og bygge opp deres selvtillit ved å anerkjenne deres innsats. Å skape et trygt rom for utforskning og kreativitet kan bidra til å styrke barnets selvfølelse. 


Å spille piano kan gi en følelse av å bli sett. Pianotimer foregår som en-til-en undervisning, det vil si at barn er i timene bare med sin lærer og får hans/hennes fulle oppmerksomhet. Det er en verdifull tid som er viktig, spesielt for elevene som er beskjedne og som har det vanskelig i skolehverdagen for å skille seg ut fra mengden. 


For barn som har lite selvtillit og et dårlig selvbildet kan det å lære å spille piano gi en følelse av mestring når de lærer nye ferdigheter og mestrer nye pianostykker.  Lærer veileder barnet og legger vekt på hver liten skritt mot suksess. Bevisstgjøring og barnets opplevelser bygger opp selvtillit over tid.


Å opptre på konserter kan være en verdifull læringsopplevelse for barn. Det kan bidra til å styrke deres selvtillit ved å gi dem mulighet til å vise frem sine ferdigheter. Barna lærer også å håndtere prestasjonspress og nervøsitet, noe som er verdifull for deres personlige utvikling. 


Å stå på tross vanskeligheter er kanskje det viktigste barn skal lære. For det omfatter hele livet de har foran seg. Det er livslæring - gjennom piano. Gjennom å være utsatt for å gjøre feil som på piano er ufarlige, øver de på å være utholdene, tørre å gjøre feil og likevel fortsette.


Piano kan også gi voksne elever en følelse av å være god i noe og muligheten til å utvikle seg i den retning. Det er veldig viktig å tro på seg selv og føle og vite at man har sterke sider og er god i noe. 


Så nå spør jeg deg: Hvorfor skal barn, ungdom og voksne få pianoumndervisning? 🙂 Comments


bottom of page